Hvem er Jesus


Hvem var Jesus?

-en fantast

-En morallærer

-En profet, sa Muhammed

-En filosof eller religionsstifter

-Jeg var redd for at Jesus ikke var glad i meg, sa Levi Fragell, tidligere leder i Humanistisk forbund.

 

Hvem er Jesus?

De fleste historikere er enige om at Jesus har levd, og at han er en historisk person. Det er faktisk ganske mange kilder som omtaler han, både evangelier, brev og andre historiske kilder. Vi har 4 evangelier, 21 brev og mellom annet historikerne Josefus og Tacitus, som alle omtaler Jesus som en historisk person.

Josefus er også den første ikke-kristne forfatter som nevner Jesus. I jødenes gamle historie 18.3.3 fra år 93-94,finner vi teksten som kalles Testimonium Flavianum, der Jesus omtales som en mulig Messias, og i 20.9.1 nevnes Jakob, Jesu bror......


Møter med Jesus i dag

Men den oppstadne Jesus lever i dag. Her er noen beretninger fra mennesker som har møtt Jesus i dag:


Britts møte med Jesus

Jeg var 17 år, og tenkte på meningen med livet. Jeg fant ingen mening uten Gud. Du kunne lage deg en mening ved å skaffe deg familie, hus, få en god jobb, men uten Gud hadde livet ingen eksistensiell mening. Jeg valgte å ta imot Jesus, som var veien til Gud. Jeg opplevde ingen pauker, ingen fanfarer og ingen overstrømmende glede, men fred. Jeg hadde valgt tilværelsens midtpunkt, Jesus. Gjennom alle livets gjenvordigheter, opp og nedturer har han aldri sviktet. Han har vært den samme, og veiledet, hjulpet og lagt til rette for et godt liv.


Hvem var egentlig Jesus? Lever han i dag?

Kan han hjelpe meg med noe?

Dette heftet gir ikke alle svarene, men tar for seg de historiske kildene, vitnesbyrdene om hans oppstandelse, og en kort innføring i kristen tro.

Noen forteller også om hvordan de kom til tro.

Så er veien til frelse forklart, og du får noen gode råd om livet som kristen.


Heftet koster kr. 120 inkl. porto

Rabatter ved kjøp av over 10