Treng du hjelp til å gje ut boka di?

Eg skulle gjerne ha skrive ned historia mi..


Alle menneske har sin unike historie som fortener å bli skrive ned. . Har du tenkt å fortelje historia di?

Ja, men eg kan ikkje skrive-  Alle har si unike stemme. Nokon er skriftlege , andre er meir munnleg. 


Å skrive er ein prosess, der du skriv, tenkjer, stryk, legg til og flikkar. Både ein gong, og ein gong til. 

Tenk på dei du skriv for: - Er det barna, naboane, slekta? Skriv til dei. 


Skriv gjerne eit råutkast først, og rediger deretter.


Skrivesperre får ein ofte når ein vert for kritisk. til seg sjølv.  Eit godt råd er å starte å skrive på ein annan del av historia., og så gå tilbake til det vanskelege. 

Du treng ikkje skrive alt.  Det er din historie, og du vel ut det du vil ha med. Kva kan eg hjelpe deg med?

Eg kan lese gjennom manus og gje deg råd

Eg kan strukturere teksten for deg.

Eg kan hjelpe til med forside og layout.

Eg kan  få boka trykt

Eg  kan gi råd om  distrubusjonen.Lese gjennom

Eg les gjennom manuset ditt og gjev råd om innhald.


Språkvask. 

Eg les gjennom manus og rettar språk og skrivefeil


Strukturere tekst

Gjev råd om innleiing og avslutning, om kapittel og sidetall.

Eg kan og  sei litt om korleis du byggjer opp  ein tekst


.

Råd om  forside og layout

Kva forside skal du velje? 

Kva layout? 

Skal du bruke eigne bilete, eller andre sine? Kostnader ved å bruke andre sine. bilete. Eg anbefaler å bruke  gratissider

Råd om trykking

Eg kan rettleie om det eg har brukt, fortelje om ulke måtar å  velje  forlag på.

Kva forlag skal eg velje?

Sjølv brukar eg å sende manus til Amazon forlag.  Dei har ei ordning som heiter "print on demand, der du berre bestiller dei eksemplara du har bruk for,  Du kan og få Amazon til å sende boka direkte til en som har tinga ho. 

Du bør være registrert  som enkeltmannsforetak,

Du kan og gje ut på andre forlag, om du ynskjer det.  Det er ein del norske forlag som kan gje gode tilbod til dei som publiserer sjølv


Britt Hagesæter

Forfatter og utgiver

Norsklærer  med 30 års fartstid i videregående skole

Telefon : 46967488

E- post:    bhageset@bbnet.no

Addresse:  Åsvangveien 36, 2334 Romedal

Erfaring


Har utgitt 8 bøker.

Har erfaring med redigering, språkvask og bokutgivelse


Kan skrive godt både på  bokmål og nynorsk


Kostnader om du brukar meg som konsulent: 

Gjennomlesing av manus  

Språkvask  

Råd, trykking og distribusjon

 Ferdiggjering av manus for trykk  

Trykk av boka gjennom Accantus forlag.  Kostnader ved trykking og porto . Formidling av oppdrag 

Honorar vert me enige om
Mandag - Torsdag
15:00 - 17:00
Fredag
22:00 - 23:00
Lørdag - Søndag
Stengt