Forfatter

Om meg Eg er glad i å skrive, og eg skriv i ulike sjangre og om ulike tema


Eg  har gitt ut fem  bøker med minne frå barndommen,

 ein antologi med julesongar,

 og eit hefte i Troens skattkammer: Hvem er Jesus.?

 Ei dagbok for mitt hjerte som  handlar om ein uventa bypassoperasjon, om rekonvalesens, " hjerteskule" Kosthald og moderat trening.


Namn:            Britt Hagesæter

DOB:               15.02 46

Nationalitet:   :      Norsk      

Telefon:             46967488

Email:               bhageset@bbnett.no

Addresse:         Åsvangveien 36, 2334 Romedal

Kompetanse 

Eit lang liv med  mykje pedagogisk erfaring. Historiekunnskapar frå universitet  og interesse.

Glad i språk

Nysgjerrig på livet, og ønsker å lære nytt.

Gode datakunnskapar.


Erfaring


Utdanning

Britt Hagesæter  lektor og skribent

Kompetanse

en dyktig forteller,

Kompetanse

Gode historiekunnskaper

Kompetanse 

Pedagogisk erfaring


Et langt liv i undervisning, mest i faga norsk, engelsk, historie, samfunnsfag og kristendom.


Nesna pedagogiske høgskole

Halsa, Surnadal, Stange og Jønsberg videregående skole.

lektor

Levande opptattt av historie, og med mykje kunnskap om lokalhistoria i bygdene eg vaks opp i.

Opptatt av kva som skjedde i det 1900 århundre, og utvandringa til USA, krigshistorie

Glad i norskfaget, og opptatt av skolehistorie

Drive småbruk, opptatt av økologi, urter og nyttevekstar.

Interessert i politikk, privatskoler, data og media.

Håndarbeid, særleg strikking.

Er med i  kriste arbeid , dei siste åra som  som medpastor  i ei lita pinsemenighet.

Starta som lutheranar, held fram  i karismatiske miljø, og enda opp som pinsevenn. Tror eg har fått gode impulsar frå alle leirar.

Opptatt av  media, satelitttv, Facebook, Instagram og twitter. Skriv fleire bloggar .

Formell utdanning:

Universiteta i Bergen og Oslo

Menighetsfakultetet, Hamar,, NTNU , Stabekk og Molde

Cand, teol , lektor. Førbuandende i filosofi, latin, gresk og hebraisk. 

Kunnskap om latin, gresk og hebraisk språk,  det nye og gamle testamentet, dogmatikk, kirkehistorie og religiomnskunnskap,

pedagogisk seminar, grunnfag i norsk og historie, halvårseining  i  spesialpedagogikk og helse og sosialfag

Uformell utdannelse:

 Mange år i livets skole,

 Møte med mennesker,

Yrkeserfaring

Deltakelse i ulike miljø 

Nysgjerring  og kunskapsøkene

Telefon46967488
Mandag - Torsdag
15:00 - 17:00
Fredag
22:00 - 23:00
Lørdag - Søndag
Stengt

Kontakt

                                                                                                      Ta gjerne kontakt